Điều khoản dịch vụ bigads

Điều khoản dịch vụ

Dù biết rằng khách hàng rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng BigAds cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của khách hàng và một số điều khoản quan trọng khác trong quá trình khách hàng sử dụng các dịch vụ của BigAds.Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức hoạt động của BigAds, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin tưởng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa BigAds với khách hàng khi khách hàng tương tác với các dịch vụ của BigAds.

1. Giới thiệu:

BigAds: Là Agency với hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các giải pháp toàn diện về Digital Marketing (tiếp thị trực tuyến), giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, năng lực cạnh tranh trên thị trường, tăng doanh thu và tăng nhận diện thương hiệu tại thị trường Việt Nam.BigAds có những dịch vụ sau:

 1. Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Ads
 2. Dịch Vụ Quảng Cáo Zalo Ads
 3. Dịch Vụ Quảng Cáo Google Ads
 4. Dịch Vụ Thiết Kế Landing Page
 5. Dịch Vụ Chăm sóc Fanpage

Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi BigAds.

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

 1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Dịch vụ và chi phí phát sinh (nếu có) cho BigAds.
 2. Phê duyệt các khách hàng kế hoạch thực hiện dự án do BigAds lập trong thời hạn hợp lý đảm bảo cho việc thực hiện công việc của BigAds theo Hợp đồng không bị chậm trễ hoặc gián đoạn.
 3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin và các tài liệu cần thiết cho việc thực hiện Dự án theo yêu cầu của BigAds.
 4. Cử người đại diện có thẩm quyền và có năng lực phù hợp để đảm bảo việc phối hợp và thực hiện công việc với BigAds được tiến hành một cách kịp thời.
 5. Trường hợp người đại diện của Khách hàng chủ động chậm trễ hoặc gián đoạn việc phối hợp với BigAds mà không có thông báo trước đến BigAds, dẫn đến kết quả dự án không đạt như cam kết, BigAds có quyền gia hạn thời gian thực hiện dự án hoặc tạm dừng triển khai và nghiệm thu dự án trước thời hạn.
 6. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tự ý tiến hành thêm các Dịch vụ khác hoặc thuê thêm các đối tác khác thực hiện trên cùng một Dự án đã ký kết với BigAds mà không có sự xác nhận của BigAds trong thời gian hợp tác.
 7. Trường hợp Khách hàng tự ý hủy bỏ hoặc điều chỉnh đối với Dịch vụ hoặc phạm vi công việc của Hợp đồng, mà việc đó gây ảnh hưởng cho việc thực hiện các Hợp đồng đã ký giữa 2 bên thì Khách hàng đồng ý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng như sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất cho BigAds (nếu có), đối với tất cả các cam kết, phí huỷ bỏ, khoản bồi thường và các trách nhiệm tài chính khác mà BigAds phải chịu đối với bên thứ ba.
 8. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.
 9. Tôn trọng người khác: Dịch vụ của BigAds cho phép khách hàng tương tác với người khác. BigAds muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, khách hàng phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ khách hàng: tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu, chế tài và phòng chống mua khách hàng người; tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ; không lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính khách hàng thân khách hàng (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như khách hàng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ khách hàng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác; không lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ.

3. Quyền và nghĩa vụ của BigAds:

 1. Lập và trình khách hàng kế hoạch thực hiện cho từng Dự án theo yêu cầu của Khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện khách hàng kế hoạch theo yêu cầu.
 2. Thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ công việc đã được thỏa thuận cho từng Dự án theo Phụ lục và khách hàng kế hoạch đã được phê duyệt cho Dự án đó.
 3. Theo dõi, giám sát việc tương tác, liên lạc với Khách hàng trên các phương tiện truyền thông để đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo đúng theo khách hàng kế hoạch đã được phê duyệt.
 4. Hỗ trợ tham vấn cho Khách hàng theo yêu cầu trước khi Khách hàng thay đổi loại Dịch vụ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.
 5. Sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép của BigAds vì sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.
 6. Thông báo kịp thời cho Khách hàng khi xảy ra các sự kiện thay đổi lớn về thuật toán của Facebook, Google, Zalo có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ kết quả đạt được của dự án, chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý cho Khách hàng.
 7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót trong việc thực hiện dự án Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết và chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý.
 8. Được quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện một phần các công việc được Khách hàng chỉ định thực hiện theo Hợp đồng và các Phụ lục có liên quan.
 9. Xuất hóa đơn GTGT đầy đủ cho Khách hàng.
 10. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng:

 1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.
 2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo khách hàng Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.
 3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 03 (ba) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng khách hàng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng.

5. Chấm dứt hợp đồng:

 1. Các Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:
 2. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 3. Xảy ra trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 6.
 4. Một Bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về việc vi phạm.
 5. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 1 nói trên, các Bên sẽ không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
 6. Trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác, khi Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục có liên quan nào bị chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Điều 1 nói trên:
 7. Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho BigAds tương ứng với tỉ lệ khối lượng công việc mà BigAds đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao. Việc thanh toán phí dịch vụ nói trên sẽ không ảnh hưởng đến quyền của các Bên trong việc yêu cầu thanh toán lãi chậm trả hay bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Hợp đồng.
 8. BigAds sẽ phải bàn giao các sản phẩm đang thực hiện cho Khách hàng sau khi Khách hàng hoàn tất việc thanh toán đầy đủ phí dịch vụ được tính theo tỷ lệ khối lượng công việc mà BigAds đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao ngay tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng, theo kết nguyên trạng tại ngày chấm dứt Hợp đồng.
 9. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng không qua thống nhất của hai bên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho BigAds giá trị của Hợp đồng trong một tháng.

6. Điều khoản tranh chấp:

 1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp đồng, mỗi Bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích của cả Hai Bên.
 2. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
 3. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê Bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu.

7. Điều khoản rủi ro:

 1. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và BigAds sẽ không được đảm bảo nếu Khách hàng không hợp tác theo thỏa thuận trước đó của BigAds trong Phụ lục 01 đi kèm Hợp đồng.
 2. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và BigAds sẽ không được đảm bảo nếu trong quá trình hợp tác, Khách hàng tự động thay đổi các yếu tố trên Website, Fanpage,… (Cụ thể: Cấu trúc, giao diện, content, tối ưu onpage, code website hay liên quan tới tên – địa chỉ – số điện thoại chính của doanh nghiệp vào thời điểm triển khai Hợp đồng) hoặc áp dụng các Dịch vụ Digital Marketing khác mà không thông báo cho BigAds và không có sự xác nhận của BigAds.
 3. Hiệu quả của mỗi phương án Dịch vụ áp dụng trên mỗi thị trường cạnh tranh khác nhau sẽ có thời gian phát huy hiệu quả khác nhau. Nhưng sẽ khác biệt nhau không quá 3 tháng.
 4. Trong quá trình triển khai Dự án theo hướng dẫn của BigAds, Khách hàng có thể gặp phải các đợt update thuật toán lớn của Google, Facebook, Zalo dẫn đến hiệu quả có thể giảm nhẹ thì BigAds thông báo ngay cho Khách hàng bằng văn bản hoặc qua Email để nắm rõ tình hình và BigAds được quyền có thêm thời gian từ 1-2 tháng khắc phục lỗi chỉnh sửa..
 5. Trong thời gian hiện nay do dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát triệt để, vì vậy khi có chỉ thị Thủ Tướng cách ly trong giai đoạn triển khai Hợp đồng thì BigAds được phép cộng thêm thời gian triển khai đúng với thời gian được nghỉ do Thủ Tướng ban hành.

8. Điều khoản chung:

 1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng được quy định rõ trong Hợp đồng.
 2. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.
 3. Trường hợp đến thời điểm hết hạn của Hợp đồng, mà có bất kỳ Phụ lục nào đã được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một quãng thời gian hợp lý để các Bên hoàn tất nghĩa vụ theo Phụ lục đã ký đó.
 4. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.