Tặng bạn File quản lý khách hàng

“Quảng cáo ra số thì ngày càng đắt, nếu như quản lý data khách hàng không đúng cách, thì sẽ là 1 sự phí phạm rất lớn cho tiền bạc cũng như thời gian của bạn.”